No Medical Claims for the Braintuner

For informational and educational purposes only

The content on this website is intended for informational, and educational purposes only and not as a substitute for the medical advice, treatment or diagnosis of a licensed health professional.
The author of this website is a researcher, not a health professional, and shall in no event be held liable to any party for any direct, indirect, special, incidental, punitive or other damages arising from any use of the content of this website.
Any references to health benefits of specifically named products on this site are this website author's sole opinion and are not approved or supported by their manufacturers or distributors.

Bedoeld voor informatieve en educatieve doeleinden

De inhoud van deze website is uitsluitend bedoeld voor informatieve en educatieve doeleinden en niet als vervanging voor het medisch advies, de behandeling of de diagnose van een bevoegde gezondheidswerker.
De auteur van deze website is een onderzoeker en geen professional in de gezondheidszorg en kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige directe, indirecte, speciale, incidentele of andere schade die voortvloeit uit het gebruik van de inhoud van deze website.
Alle verwijzingen naar gezondheidsvoordelen van specifiek genoemde producten op deze site zijn de mening van de auteur van deze website en zijn niet goedgekeurd of ondersteund door hun fabrikanten of distributeurs.